Minust
Minust

Oma tegemistes lähtun mõttest – asi on suhtumises, alustatu tuleb lõpuni viia ja tulemuse eest ka vastutada. Sarnast suhtumist pean arstiametis väga oluliseks. Seda süvendas töö Eesti Onkoloogiakeskuses, mida pean oma arstipraksise kõige olulisemaks perioodiks. Sain töötades oma ala tippspetsialistide seas hea väljaõppe ja töökogemuse ning teen tänaseni koostööd sealsete kolleegidega. Toitumisalased teadmised abistavad sageli erialases töös.

Arst
Haridus
Haridus

Lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1982. aastal.
Internatuuri läbisin Tallinna Harjumäe Haiglas 1983. aastal.
2015.aastal lõpetasin Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustamise erialal.

Töökogemus
Töökogemus

Üle 10 aasta töötasin Pärnu Haiglas, esialgu endoskopistina, hiljem gastroenteroloogina.
Aastatel 1989–1994 töötasin Eesti Onkoloogia Keskuses endoskopistina.
Alates 2005. aastast oman erapraksist, mille põhitegevus on gastroenteroloogilise ambulatoorse eriarstiabi osutamine.

Tegelen alates 2015 aastast lisaks erialasele tööle toitumisnõustamisega. Alates 2018 aastast viin läbi kliinilisi ravimiuuringuid.